Begeleiden accountantscontrole

Efficiënte controle

De accountantscontrole door de externe accountant, ook wel audit genaamd, vraagt vaak veel tijd van uw medewerkers. Samen met de dagelijkse werkzaamheden verhoogt dit de werkdruk. Door de drukte is de doorlooptijd van de accountantscontrole langer dan gepland, wat ook nog eens leidt tot een hogere rekening van uw accountant. Wij ondersteunen u bij de werkzaamheden en nemen de extra druk uit handen.

Wat doen wij

Wij nemen uw financiële administratie als uitgangspunt en helpen u met de afsluiting hiervan. Op basis van definitieve cijfers stellen wij vervolgens de jaarrekening op. Daarnaast stellen wij een balansdossier op met daarin alle documenten die de accountant nodig heeft voor zijn controle. Dit varieert van aansluiting administratie-jaarrekening tot aan specificaties van jaarrekeningposten. Gedurende de controle zijn wij het aanspreekpunt voor de accountant en beantwoorden wij de vragen. Wij zorgen dat u geen omkijken heeft naar dit proces en u kunt richten op uw dagelijkse werkzaamheden.

Waarom Bofa Partners

Omdat onze medewerkers een achtergrond hebben in de accountancy weten wij precies wat benodigd is voor een accountantscontrole. Daarnaast herkennen wij de achtergrond van vragen die de accountant stelt en zijn in staat hier snel op in te spelen. Dit resulteert in een efficiente controle en verkorte doorlooptijd. Omdat wij voor u opstellen, uitzoeken en vragen beantwoorden, verliest u geen kostbare tijd.

Wat u verder moet weten

Wij verstrekken geen zekerheid bij de jaarrekening zoals een externe accountant doet. Wij bereiden de accountantscontrole voor, zodat de externe accountant zijn controle snel en effcicient kan uitvoeren. Desgewenst kunnen wij u wel in contact brengen met een externe accountant.