Hardclose

Een boekjaar eindigt met de voorbereidingen van de jaarafsluiting. Gelukkig Nieuwjaar betekent voor veel financiële afdelingen dat er een periode van lange dagen aanbreekt. Om de werkdruk bij een jaarafsluiting beter te verdelen wordt door veel bedrijven gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘hardclose’. Dit betekent dat het boekjaar tussentijds, bijvoorbeeld 30 november, al een keer wordt afgesloten zodat later alleen de laatste maand afgesloten hoeft te worden.

Ook accountants spelen hier vaak op in. Middels een audit van bijvoorbeeld de cijfers van 1 januari tot en met 30 november wordt een groot gedeelte van de controle reeds voor het einde van het boekjaar uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat de werkdruk op de financiële afdeling beter wordt verdeeld. Daarnaast is de doorlooptijd van de jaarafsluiting korter en kunt u dus sneller aan de slag met het nieuwe boekjaar.

Bofa Partners kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een zogenaamde ‘hardclose’. Het afsluiten van de boekhouding, het opstellen van controledossiers en het begeleiden van de accountantscontrole (audit) nemen wij u graag uit handen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.