Opstellen jaarrekening

Uw jaarrekening, onze zorg

De jaarrekening is een belangrijk verantwoordingsdocument dat inzicht geeft in de financiële prestaties van uw onderneming. Het opstellen van een jaarrekening die voldoet aan diverse regelgeving en het juiste inzicht verschaft is niet eenvoudig en vraagt om kennis en vakmanschap. Naast kennis kost het samenstellen van een jaarrekening de nodige (extra) tijd. Daarom kiezen bedrijven er bewust voor om het jaarrekening traject volledig uit te besteden aan Bofa Partners.

Onze aanpak

Aan de hand van uw financiële administratie en overige informatie stellen wij uw jaarrekening samen, welke voldoet aan de meest actuele regelgeving. Het samenstellen van een jaarrekening is ons dagelijks werk. Daarbij is iedere onderneming uniek. Dit vereist dan ook een aanpak op maat met bijzondere aandacht voor uw financiële situatie, uw fiscale positie en de juridische structuur van uw onderneming.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen op basis van Dutch GAAP en IFRS. Dit geldt voor zowel klein, middel als grootbedrijf. Naast de jaarrekening kunnen wij ook deponeringsstukken opstellen ten behoeve van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vertrouwelijkheid

Tijdens onze werkzaamheden komen wij in contact met het financiële hart van uw onderneming. Met uw financiële gegevens gaan wij vanzelfsprekend zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om. Voor een efficiënte communicatie verlopen uw contacten via één contactpersoon die volledig op de hoogte is van uw organisatie en branche.

Combinatie

Veelal stellen wij voor onze klanten de jaarrekening op in combinatie met het begeleiden van de externe accountantscontrole. Wij stellen hierbij de jaarrekening op, maken de controledossiers in orde en begeleiden de accountantscontrole middels het beantwoorden van diverse vragen. Klik hier voor meer informatie over het begeleiden van de accountantscontrole.